Nová píseň aneb strašlivý příběh k vejstraze přílišným tanečníkům.


Zpět na stránku Historie

převzato z časopisu Český lid, ročník XII, léta páně 1903,
Národní ústav lidové kultury
O trestu bezbožných tanečníků.
Podává Ant. Blažek.

VIX. ročníku »Českého Lidu« Dodal Dr. Ludvík Katona ze sbírky, uložené v Národním Museu v Pešti, zajímavou píseň o trestu bezbožných tanečníků z r. 1764. Dr. G. Zíbrt provázel ji i dodatkem ze středověkých pověstí o tomto předmětu, a v roč. X. uveřejnil i jinou vzácnou píseň ze století XVII. Nebude, tuším, od místa k starým těmto písním přičiniti i novější, kterou pisatel těchto řádků shledal ve sbírce Špalíčkových písní jarmarečních.

Píseň sama otištěna byla švabachem ve Skalici bez udání letopočtu. Pochází asi z polovice XVIII. století a zní doslovně takto se všemi nesprávnostmi : Nová píseň aneb strašlivý příběh k vejstraze přílišným tanečníkům.

1. Poslechněte vlastencové, co vám budu zpívati: smutný a strašlivý příběh, chci vám všem oznámiti. Obzvláště mládenci a panny z tohoto si příklad vemte, tu přežalostnou novinu, často si rozvažujte.

2. Slyšte, co se přitrefilo, to u Rejna Kolína, jest dědina na silnici, při ní hospoda nová. Muziku jsou v ní drželi, všecky veseli byli, ten den právě před adventem, ten zlý skutek spáchali.

3. Dvanáct hodin uhodilo, hospodský pán nařídí: všecky tance a muziky docela jim zapoví. Ty začali zlořečiti: tuplpolku až do rána musíme tancovati.

4. Však na žádný způsob nemohli toho obdržeti. Muzikanti ty nesměli tuplpolku jim hráti. Jedním hlasem všichni stejně počali žertovati, aby čerti z pekla přišli, že jim musej zahráti.

5. Na jejich rouhavé řeči muzikanti před hospodou na pláce polku jim hráli. Šest párů hned ven vyběhli a tancovat začali, ostatní přítomní lidi, ty se na ně dívali.‘

6. Ach to jest byl přežalostný a neveselý tanec, který trval přes ošum dní a neměl žádný konec. Ten jeden pár hned první den svého ducha vypustil, komu ale svoji duši, sám Pán Bůh ví, poručil.

7. Těm ostatním pěti párům nepřestali ale hráti, museli jak ti jiní v tom tanci zahynouti. Ach to bylo přežalostné na ně se tam patření, když jim slze přes obličej s krví dolů kapaly.

8. V celé okolní krajině dostali nařízení, všechny mládenci a panny tam přijíti museli, aby si z nich příklad vzali všech žertů zanechali, v dni adventní aneb postní tance se vystříhali.

9. Žádný jim nemoh pomocti, až všecky zahynuli, muzikanti devátou noc zase všichni zmizeli. Žádný neví odkud byli aneb odkud tam přišli, že tak tanečné (!) mládenci a panny se vynašli.

10. Všickni mládenci a panny dejte se na pokání, nevyhledávejte tance, které v Čechách nebyli. Bůh se na to tuze hněvá, to vám dal všem k vejstraze, aby ste se polepšili, neb jest rozhněván tuze.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
686 views
;return;?>