Vlašťovka

Vlašťovka
Nějaká Vlašťovka roční období neudělá.


A. Drachovský

Fotografie A. Drachovského je převzata z archivu ateliéru Šechtl a Voseček.

V publikaci „Politický a školní okres Rokycanský“ na straně 204 je uvedeno následující:
„V Terešově rozšířena škola o 2. třídu r. 1885. Budova má býti r. 1898 přestavěna. Od r. 1868 působil zde Ant. Drachovský, jenž založil zde spolek pro hubení škodlivého hmyzu „Vlašťovka“.“

Z historie spolku

1869…
Dnes máme 16.března, přednášel jsem dětem o tom, jak hmyz druhu všelikerého škodlivý jest a vyzval jsem je, aby hmyz sbíraly. Přesvědčil bych se rád, jak mnohé mohou děti k hubení hmyzu přispívati.
Přednáška o škodlivém hmyzu

18. března. Zdá se, že vyzvání mé, ze dne 16/3 padlo v půdu úrodnou. Dnes přinesli mne děti první letošní hmyz (motýly). Jen dál.
Děti přinesly první letošní hmyz

31. srpna. Do dnešního dne sebrala školní mládež 108.731 kusů škodlivého hmyzu (housenek, ponrav, chroustů, stonožek a t.p.v.). Nyní od tohoto podniku neustoupím, ale dále se tak činit, rokem budoucím spolek s účelem takovýmto zarazím.
(plus sňatek Drachovského s Vilemínou dcerou mlynáře zpod Třebnušky)
přes léto sesbíráno 108.731 tisíc kusů hmyzu / sňatek s Vilemínou

18.9. Dnes počátek nového školního roku 1870/71. Přičiněním místního učitele založen první toho druhu spolek v Evropě „Vlašťovka“ který sobě za úkol uvedl hubiti škodlivý hmyz. Spolek ten odbýval 11. září 1870 svoji první valnou hromadu ve které přijate schválené již stanovy a volen byl výbor spolku do něhož zvoleni jednohlasně:
Ant. Drachovský, učitel za starostu
Jos. Lederer, obchodník za náměstka
Jos. Kovanda, rolník za výbory
Jos Řežábek, rolník za výbory
Jos. Holub, rolník za výbory
Pokladníkem jest Jos. Řežábek
první valná hromada

V roce 2008 po 140 letech od příchodu A. Drachovského do Terešova se podařilo spolek obnovit pod názvem:
Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka

Fotografie A. Drachovského je převzata z archivu ateliéru Šechtl a Voseček.

Dnešní Vlašťovka hubení škodlivého hmyzu ponechává dravcům, činnost sdružení je popsána v přiložených stanovách…

Aktuální verze stanov o.s.
(do stanov doplněno proxy-vote /hlasování na základě písemného zmocnění/ a další drobnosti)

Původní verze stanov o.s.

Aktivity o.s. Vlašťovka:

memorandum o spolupráci s obcí Terešov
podpora obce při přípravě strategického rozvojového plánu obce
podpora obce při získání a realizaci dotace na dětské hřiště

digitalizace spisu Politický a školní okres Rokycanský, (vydalo učitelstvo 1898) a jeho zpřístupnění na www.vlastovka.org, na CD, v pdf a předání Národnímu ústavu lidové kultury

spolupráce na obnově a udržování lidových tradic (čarodějnice, máje, advent, mikuláš, masopust, tři králové…)

vydávání Terešovského občasníku
Terešovský občasník 1/2010
Terešovský občasník 2/2010
Terešovský občasník 3/2010
Terešovský občasník 4/2010
Terešovský občasník 5/2010
Terešovský občasník 6/2010
——————–
Terešovský občasník 1/2011
Terešovský občasník 2/2011
Terešovský občasník 3/24.9.2011
Terešovský občasník 3/24.9.2011 – Příloha Kantáta 650

pořádání lokální verze
Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět v rámci akce Promítej i ty 2010 / 2011

spolupráce s Městským muzeem a muzeem J. V. Sládka ve Zbirohu

spolupráce se ZŠ Zbiroh

výstavba a provoz wifi sítě Ternet

pivovaření – obnova a udržení tradice vaření terešovského piva, to aby se dobře dařilo pod značkou Terešovský Invalida©
(pod heslem – všichni mají ležáky, ale my máme invalidu)

nanoPivovovar Terešov

provoz webových stránek
do prosince roku 2010 www.teresov.cz a poté www.vlastovka.org


a mnohé další ….

Rada o.s. Vlašťovka:

Zita Erbová, Leoš Mitáček

kontakt: teresov@vlastovka.org
číslo transparentního účtu: 4387402001/5500
IČO: 22723382
DIČ: CZ22723382

Zápis z valné hromady 11.6.2011

V sezóně 2009/2010 fungujeme s podporou Nadace VIA
logo VIA ke stažení:
Logo VIA malé
Logo VIA střední
Logo VIA velké

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Vlašťovka, 9.2 out of 10 based on 6 ratings
8 081 views
;return;?>