Zkáza parníku Cimbria (19.leden 1883)

parník Cimbria

Převzato z Terešovského občasníku 1/2011

Okénko historické
za materialy jsme vděční nejen všem autorům, ale také námořní katastrofě, což nám připadá divné a nesprávné, ale tak to kupodivu je…

Shodou šťastných okolností jsem dostal od Mileny a Jiřího Kudělových darem dopis, odeslaný 29. dubna 1883 terešovským poštmistrem Ledererem. Dokládá pozoruhodnou rychlost tehdejší pošty (dopis ze 14.ledna byl 17.ledna již na parníku do Ameriky) a je i nečekaným svědectvím o největší námořní katastrofě 19. století. Srážka parníků Cimbria a Sultan 19. ledna 1883 poblíž ostrova Borkum, přezdívaná v odborné literatuře pro velký počet obětí „Titanik 19. století“, se dostala 21. ledna 1883 a po několik následujících dnů dokonce na titulní stranu New York Times (viz. obrázek).

Zahynulo při ní 437 (podle jiných pramenů 389) osob včetně žen a dětí, přežilo ji jen 65 osob. Mezi osazenstvem, tvořeným vystěhovalci z Ruska, Pruska, Rakouska Uherska, francouzskými námořníky a indiány z kmene Chippewa, vracejícími se do USA z turné po Evropě, nebyl žádný občan Terešova, takže jedinou lokální škodu utrpěl Antonín Karas z Biskoupek, jehož dopis Josefu Hánovi do amerického státu Nebraska se nenávratně ztratil, jak o tom svědčí dokument poštmistra L. Lederera. Mimochodem, hrob jeho rodičů, také poštmistrů v Terešově, se nachází na místním židovském hřbitově.

Zkáza parníku Cimbria bude součástí kantáty, kterou autor těchto řádek píše pro oslavy 650. výročí první doložené zmínky o Terešově. Zazní v rámci širších oslav 24.září 2011 v letním kině a každý obyvatel Terešova a přilehlých obcí je srdečně zván k účinkování. Hudbymilovní občané mohou vystoupit v krátkých zpívaných číslech (sólových i sborových), ostatní včetně žen, dětí a kojenců mohou bez jediného hudebního zvuku pomáhat přesvědčivě ztvárnit zánik parníku Cimbria. Zájemci se mohou písemně (ales@martinu.cz) a osobně přihlásit autorovi těchto řádků, nebo paní Jarmile Lužové, programové koordinátorce oslav.
Aleš Březina

Dopis pošťáka Lederera
———————–
Kopie dochovaného dopisu terešovského pošťáka Lederera (překlad textu dopisu je uveden níže) a fotografie parníku Cimbria.

Od císařskokrálovského poštovního úřadu Terešov
Slavnému císařskokrálovskému poštovnímu ředitelství v_Praze
Služební záležitost, pod číslem podacím 12, Doporučeně 325
K podacímu číslu 12

Slavnému císařskokrálovskému poštovnímu ředitelství v Praze!

S odvoláním na vysoký Váš výnos z 23. tohoto měsíce číslo 6932, dává se Vám na vědomost následující :

Doporučený dopis, nacházející se na 17. ledna tohoto roku ztroskotavším poštovním parníku Cimbria, adresovaný Josefu Hánovi v Nebrasce, byl podán panem Antonem Karasem z Biskoupek na zdejším úřadu 14. ledna tohoto roku pod doporučeným číslem 33 a téhož dne byl dále doslán do Zbiroha.
Císařskokrálovský poštovní
úřad Terešov, 29. dubna 1883
L. Lederer

———————–

sloupek z titulní stránky New York Times (20.1.1883)

———————–
Další obrázky parníku Cimbria

parník Cimbria

parník Cimbria

parník Cimbria

a možná ještě nějaké doplníme

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
893 views
;return;?>