První písemná zmínka (25.5.1361)

Fotokopie první písemné zmínky o místním názvu Terešov z 25.5.1361
Za zpřístupnění materiálů děkujeme Archivu Pražského Hradu.

Terešov_první písemná zmínka

Překlad zápisu první písemné zmínky o Terešovu (jako statku) z 25.5.1361.

1361 květen 25. (Praha)
Všehrdy (Psiehrd) [1361] tentýž den [25.5.] (Eodem die) Václav z Terešova (Wenceslaus de Terzesow) byl se svolením /též možno přeložit jako – na návrh nebo se souhlasem/ [Mikuláše] opata a konventu plaského kláštera, řádu cisterciáků (ad presentacionem abbatis at conuentus monasterij Plasensis ordinis cisterciensis), ustanoven /farářem/ ke kostelu ve Všehrdech, uvolněném po smrti Václava /předchozí farář ve Všehrdech stejného jména/ (in ecclesia in Psyehrd per mortem Wenceslai vacante, fuit institutus). Uvedení do úřadu provedl farář v Kozojedech (Executor plebanus in Kozoged.).

———–
Archiv: Archiv Pražského hradu Praha, Archiv metropolitní kapituly (archivní fond), Libri confirmationum I.
Edice pramenů: Tingl, František Antonín (ed.) 1867: Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362, Tomus primus, Pragae, 154.
Literatura: Sedláček, A. 1998: Místopisný slovník historický Království českého, Praha, 884.
Profous, A. – Svoboda, J. 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl IV., S-Ž, Praha, 328 (Terešov), 641 (Všehrdy).
Poznámka k edici pramenů: Zápis o Václavu z Terešova se nachází v první části prvního dílu konfirmačních knih (LC I), které sloužily většinou k záznamu o převzetí listin, kterými církevní úřady pražské arcidiecéze potvrzovali duchovním v letech 1354-1436 prezentaci (odsouhlasení) k církevnímu beneficiu (fara,oltář, kanovnické místo) na návrh patrona farnosti. Ze záznamů v knihách se dozvídáme mnohé o prezentaci k různým církevním beneficiím, o směnách mezi beneficii, o sporech o patronátní práva k farám, o úmrtích farářů atd. Zápisy do konfirmačních knih ovšem nebyly povinné, a proto se v nich všichni duchovní správci z uvedených let neobjevují.

Rejstřík místní:
Kozojedy (Kozoged) – ves 6,5 km jihovýchodně od Kralovic, (ve středověku farni obec v rokycanském děkanátu) (okres Plzeň-sever).
Plasy (Plass) – ves 8 km jihozápadně od Kralovic (okres Plzeň-sever).
Terešov (Terzesow) – ves 6 km severozápadně od Zbiroha (okres Rokycany).
Všehrdy (Psiehrd, Psyehrd) – ves 7 km východně od Kralovic, (ve středověku farní obec v rakovnickém děkanátu) (okres Plzeň-sever).

Rejstřík osobní:
Mikuláš (též se někdy uvádí jako Mikuláš I.) – opat cisterciáckého kláštera v Plasech v letech 1358-1374.
Václav – předchozí farář ve Všehrdech (?-+1361), který v roce 1361 zemřel.

Rejstřík věcný:
plebán = farář

Vysvětlivky:
Typy závorek: [] text, který v originálním textu není, ale s textem přímo souvisí, odvozuje se z textu písemné zmínky nebo edice pramenů
() původní latinský středověký text v edici pramenů
// slovo nebo text doplňující nebo vysvětlující některé skutečnosti uvedené v originálním textu resp. jeho překladu
-text bez závorek- = překlad

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
První písemná zmínka (25.5.1361), 10.0 out of 10 based on 2 ratings
779 views
;return;?>