Valná hromada / 11.6.2011

Valná hromada OS Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka ze dne 11.6. 2011

(přehled účasti)

1. Jako první bod programu navrhl Aleš Březina vyloučení těch, kteří se bez omluvy nedostavili. Přítomným plénem byl Aleš vyslán jako zástupce, aby ty členy Vlašťovky, kteří jsou v dosahu pozval osobně na valnou hromadu, aby tato byla usnášeníschopná a celá valná hromada nebyla jejich nepřítomností paralyzována v činnosti a zneplatněna. Shora zapsaní členové v zastoupení využili proxy vote, ustanovený na minulé valné hromadě.
– návrh: kdo se do dnešního dne neomluvil a odmítl přijít i přes ústní vyzvání pověřenou osobou (Aleš Březina) přestává být členem našeho občanského sdružení.
Hlasováno: pro všichni přítomní či zastoupení členové

– návrh: napříště se členské příspěvky platí do dne konání valné hromady o.s. (tedy cca do konce června daného kalendářního roku) a to včetně. Po 14 dnech od data valné hromady proběhne kontrola platby členských příspěvků a kdo bez omluvy nezaplatí přestává být členem
kontaktní údaje: teresov@vlastovka.org
číslo transparentního účtu: 4387402001/5500
Hlasováno: pro všichni přítomní či zastoupení členové

2. Volba rady o.s.
Stávající členové rady rezignovali na svoje fce.
Kandidáti na členy rady o.s. Aleš Březina, Leoš Mitáček, Zita Erbová. Rada si sama určí svoje funkce.
Právo k disponování prostředky (pro banku) občanského sdružení zůstane zachováno na Václavu Mitáčkovou, ta však bude s těmito prostředky disponovat pouze a jedině na vyzvání rady o.s. a v souladu s jejími pokyny. Disponibilita pro V.M. schválena jednomyslně.
Hlasováno: všichni radní zvoleni jednomyslně.

3. Fungování stránek a wifi Ternet.

Na žádost ze strany TJ Sokol (a také se týká obce Terešov) bude Vlašťovka umísťovat na své stránky jen link na jejich aktivity, nikoliv zvací plakáty a další podrobnější informace. SDH Terešov kontaktuje Jana Hrbková a zeptá se, zda SDH chce prezentovat na stránkách vlašťovky (včetně foto z akcí, termíny…)
Wifi: se rozrůstá, od poslední valné hromady došlo k připojení „Chaloupek“ . Nyní je zájem o připojení cihelny (Aleš, Lucie, Caltovi). Dohoda s Tomášem Viletou dle sdělení Aleše Březiny nadále trvá.
Návrh: O záležitostech wifi rozhodují nadále jen platící připojení členové o.s.
Hlasováno: pro všichni přítomní či zastoupení členové
4. Oslav 650 let Terešova v tisku – Dagmar Viletová vznesla dotaz, zda je možno poskytnout jako materiál pro redaktorku Rokycanského deníku žádosti o dotace, kterými jsme žádali o finanční příspěvky na realizaci oslav. Z naší strany ano, ale podmíněné souhlasem obce.

5. Terešovský občasník

debata kolem pokračování občasníku. Ano, pokračovat. Ti, kteří chtějí na vydávání participovat se sejdou na redakční radě 16.7. 2011, V 19:00 v T29. Členové rady o.s. přijdou povinně.

Zapsala: Václava Mitáčková

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
907 views
;return;?>