Strojetický ze Strojetic

Strojetický

ze Strojetic, příjmení staročeské rodiny vladycké, jejíž první sídlo byly Strojetice u Podbořan. Zde seděli předkové Bohuslav (1357), Hrzek dlouhý (1357-1373), Abraham (1364, 1363), Hrzek krátký (1364, 1365) a Žibřid (1394-1418). Ok. r. 1430 žil Hrzek, jehož synové byli Žibřid (*ok. r. 1436), Všeslav (*ok. 1446, 1508), Burjan (*ok. 1456, 1476-1495 na Hracholuskách, žil ještě r. 1508), Bohuslav (†j. 1495 na Strojeticích), Jan, skrze něž rodina ta rozrodila se na několik pošlostí. A. Žibřid připomíná se do r. 1496 jako držitel Deštnice. Jeho synem byl bezpochyby Kašpar, jenž držel r. 1519 Deštnici. Prodal r. 1529 čásť Rozlezlých Třebčic, v ty časy i Očehovce a ok. r. 1540 Deštnici. Ok. r. 1536 nabyl zápisného hradu Střekova, odkudž měl nemalé spory se sousedy. Zemřel nedlouho po r. 1549 zůstaviv syny Václava a Kašpara (1555). Onen prodal ok. r. 1560 Střekov do rodu Lobkovského a nabyl v ty časy s bratrem statku Běšic v Žatecku. Po manž. Marjaně z Kouče ujal statek Okořín (1582). Žil ještě r. 1592. Syn jeho Jan Jindřich dědil Běšice a kromě nich měl Nové Sedlo a Chuděřín, jež r. 1598 koupil. Zemřel r. 1619 a jmění jeho r. 1623 všechno zabráno. Co se z toho dcerám jeho, Kateřině Doupovcové a Rezině dostalo, není známo. B. Pošlost Řesanská. Jan (†j. 1496), nejmladší syn Hrzkův, držel v l. 1474-76 Všetaty a okolo r. 1495 dědil Strojetice. Tyto měl potom Jan, jinak Ješek, tuším syn jeho, jenž měl v l. 1494-96 Běleč, r. 1498 Šlomce a r. 1516 Březnici, r. 1519 Rybňany, r. 1523 až 1529 čásť Doupova s Kolešovem. Prodav po r. 1530 Strojetice, koupil pak Řesanice a Kladrubce v Prachensku (†j. 1543). Šebestian, nejstarší jeho syn (1529), převzal Újezdec v Prachensku (který byl si Václav, tuším bratr jeho, r. 1547 vyměnil za Chříč koupenou r. 1532 a žil ještě r. 1581, kdež půl vsi Blatenky vložil ve dsky zemské. Bratří jeho Václav a Bořivoj rozdělili se r. 1543 o Řesanice a prodali r. 1546 Kladrubce. Bořivoj koupil pak r. 1547 Domarasy, r. 1566 Jindřichovice a nedlouho před smrti (†j. 1574) půl vsi Blatenky. Synové jeho byli Oldřich, Burjan, Jan ml., Mikuláš, Jindřich a Radslav, kteří Jindřichovice a Blatenku (teprve 1581 ve dsky vložené) prodali. R. 1574 rozdělili se o zboží po otci a strýcích (tuším bezdětných). Oldřich na Řesonicích koupil ke svému dílu r. 1577 Mladý Smolivec a žil ještě r. 1581. Jan držel Újezdec. Mikuláš seděl na Jindřichovicích, Jindřich ještě r. 1603 na Řesanicích a Radslav držel ještě r. 1608 mlýn pod Životicí. Rozrod jejich není zřejmý. Jan Jiří a Jan Adam (tento r. 1628) seděli r. 1615 na Resanicích, Bořivoj r. 1615 a r. 1627 na Nové Vsi. Katolická jejich vira udržela jim statky. Jindřich měl z manž. syna Petra Zdeňka, jenž na poč. r. 1656 (neb konci r. 1655) zemřel, zůstaviv z manž. Anny z Malovic (†1684) dcery a syny Jindřicha Petra a Václava Jachyma, kteří měli po otci Řesanice, ale Jindřich je r. 1676 prodal, přikoupiv díl bratrův. Koupil r. 1683 s manž. Kateřinou z Macerodu (vd. 1668) manství v Touškově, jež r. 1693 zase prodal. Synové jeho byli Petr Ignác a Václav Jiří. Onen oženiv se r. 1700 s Kateřinou Barborou Matouškovnou z Topolčan seděl v Radíči (u Otic). Manželka jeho zemřela r. 1713 v chudobě. K této pošlosti náleželi bezpochyby: Jan Ferdinand (†1725), jenž měl peníze na Hrachovicích a zůstavil tři dcery, a Jan, který žil u Borotína a r. 1794 zemřel ve Vlasenici. C. Pošlost Kralovická. Ondřej osedlý byl r. 1538 v Čáslavsku a koupil r. 1549 statek zápisný Dolní Kralovice (†j. 1559). Synové jeho r. 1559 se dělili. Jan dostal Brzotice, jež držel ještě r. 1571, Všeslav městečko Kralovice a Abraham Střítež, pustivše Přiseku mateři Anně. Všeslav byl ženat s Markétou z Klinšteina, koupil Kralovice dědičně (1580) a zemřel r. 1593 zůstaviv syna Všeslava. Za jeho nezletilosti prodala máti Radovice a Všeslav ujal Hradenín s manž. Žofií z Minic. R. 1604 byl již mrtev. Po Abrahamovi (†j. 1593) zůstal syn Ondřej ml., jenž bezpochyby zemřel v chudobě. D. Pošlost Tlucenská. Jiřík držel r. 1548 ves zápisnou Tlucnou, koupil r. 1556 Očedělice a 1557 pět vesnic u Žlutic a získal r. 1575 Tlucnou dědičně (†ok. r. 1580). Zůstavil syny Jindřicha, Andryáše (1589 v Klatovech, do r. 1603 na mlýně Tršteině), Abrahama (1597 v Hor. Kozolupech) a Zachariáše, z nichž tento záhy se vystěhoval, tak že r. 1594 nic o něm se nevědělo. Jindřich vyženil s první manž. Evou Drždéřovnou z Hrádku statek Cebiv, ujal po otci Tlucnou a zemřel r. 1603, zůstaviv z druhé manž. Anny Úlické z Plešnic syny Jana Jindřicha a Adama Josefa (tento záhy zemřel). Onen zdědil r. 1621 po mateři (zase vdané Točníkové) statek Křimice. Ztrativ první manž. N. ze Švamberka oženil se zase s Lidmilou Voršilou z Vrtby (asi 1622), která zemřela již r. 1624. Majestátem z 12. list. 1627 povýšen do stavu panského kr. Čes. Přikoupiv r. 1641 Křinov, prodal r. 1645 Chotikov. Zemřel r. 1646 o letnicích a pohřben ve Vrtbovské hrobce františkánův votických. Statky jeho Křimice, Cebiv a Tlucná dostaly se hrabatům z Vrtby. E. Pošlost Řepanská a Libynská. Jechoniáš, r. 1516 držitel Řepan a Žlutic, koupil Libyni, jež mu r. 1545 zase ve dsky vložena; sám si r. 1546 Řepany ve dsky vložil. V tituláři r. 1589 vydaném připomíná se Jan nejstarší jako pán na Řepanech. Týž byl r. 1600 mrtev a synové jeho Václav, Purkart a Michal dělili se o Řepany. Václav držel Řepany, jež sice ok. r. 1620 prodal, ale zase ujal. Žil ještě r. 1631. Synové některého z těchto byli snad bratří Purkart a Adam Ferdinand, kteří r. 1657 prodali statek Německý Chlumec. Adam zemřel r. 1669 odkázav Očedělice (Tří dvory) Rudolfovi Ferd. Stošovi z Kounic a statek Libyni synovcům. Purkart měl z manž. Anny Zuzany Nesslingerovny z Schelchengraben syna Jana Václava a Jiří Diviše, kteří r. 1669 zdědili statek Libyni. Jiří byl od r. 1686 ženat s Kateřinou Veronikou Nesslingerovnou a zemřel r. 1728 zůstaviv syna Antonína Arnošta Tento držel napřed Modřejovice a později Terešov (†1772). Z manželky Barbory Deymovny ze Stříteže (†5. ún. 1774) měl syny Karla a Jiří Antonína. Tento vstoupil do tovaryšstva Ježíšova a po zrušení řádu žil v Prachensku (†28. řij. 1785). Karel držel od otce dvůr Lhotku, ale zemřel ještě před otcem Z manž. Marie Zuzany Wolfingerovny z Volfsberka (†1782, 2. manž. Josef Deym ze Stříteže) zůstavil syna Karla Josefa, jenž připomíná se ještě v kalendáři r. 1795. V XIX. stol. není paměti o této rodině. Sčk.

Zdroj: Ottova encyklopedie

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Strojetický ze Strojetic, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
1 405 views
;return;?>