Kříž ve dřevě ze Zbirovska

Zpět na stránku Historie

převzato z časopisu Český lid, ročník XIII, léta páně 1904
Národní ústav lidové kultury

Podává Dr. Č. Zibrt.

Kříž na Zbirovsku
Kříž

Ke článkům, které jsem v Č. Lidu uveřejnil o kříži ve dřevě, zároveň s doklady z literatur cizích, přidávám zajímavou zprávu a vyobrazení z doby nejnovější. Laskavostí redaktora Illustrovaného Kurýra p. JUC. K. Žáka provázíme text vyobrazením tohoto kříže. Srv. Pražský illustrovaný Kurýr ze dne 23. června 1904, čís. 172.

V knížecím Colloredo-Mannsfeldském lese blíže obce Sebešic okresu zbirovského koupil p. Josef Königsmark, kolář z Terešova, buky. V jednom ze starších buků (v průřezu 36 centimetrů) při štípání našel krásně provedený, mezi blanou a jádrem dřeva vyříznutý kříž. Blána od jádra dřeva jest vzdálena 10 centimetrů, od kůry k jádru jest 8 centimetrů. Kříž tento ovšem musil býti ve dřevo mladé vřezán, což dle data uvedeného stalo se před 81 lety, ale zvláštností je, že dřevo tak obrostlo, že v ně vřezaný kříž úplně zarostl. Na zobrazení této přírodní zvláštnosti na místě označeném křížkem vepsány jsou číslice 1823, a sice číslice 23 úplně znatelně, první dvě pak méně význačně. Pod číslicemi je vepsáno písmeno W.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
644 views
;return;?>